بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سبدگردان سهم آشنا 900 %90.00
2 کارگزاری سهم آشنا 99 %9.90
3 شهریار شهمیری 1 %0.10